MVDr. Milan Richter

  • spolumajitel praxe
  • dlouholeté zkusenosti získal po ukončení veterinární univerzity v Brně veterinární činností na plný úvazek od roku 1998
  • v Turnově založil vlastní praxi v roce 2003
  • členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat od jejích počátků
  • splňuje podmínky postgraguálního kontinuálního vzdělávání Komory veterinárních lékařů.

Petra Richterová

  • spolumajitelka praxe
  • zkušená asistentka a vrchní sestra na plný úvazek od roku 2003
  • členka České asociace veterinárních sester od jejích počátků

Renata Holíková a Marie Dobiášová

  • sanita, recepce, asistence