Provozní aktuální intormace

Od listopadu 2023 došlo ke zrušení pevné linky Šroubáren a s ní i naší pevné linky. V provozu zůstává telefonní číslo  777 611 731, které tuto linku trvale nahradí. 

PACHATEL FALZIFIKÁTU NAŠICH OSOBNÍCH DAT DOPADEN !!! Dle vyjádření policie se díky naší intervenci ve všech lékárnách v regionu a následně podanému trestnímu oznámení podařilo pachatele falzifikace receptů s našimi údaji zadržet v jedné z Jabloneckých lékáren a nyní je již v péči policie ČR. 

Falešný recept: ve středu 2.11. 2022 byl ve dvou lékárnách v Jablonci nad Nisou zachycen falzifikát receptu opatřený našimi údaji. Jednalo se o předpis na lidská léčiva používaná při léčbě epilepsie, ale v indikacích, které se ve veterinární medicíně nepoužívají. Ve falzifikátech bylo několik chyb včetně překlepu, některé byly patrné i na první pohled, šlo o doklady zjevně vyrobené v grafickém editoru. TENTO RECEPT NEBYL NÁMI VYSTAVEN A JEDNÁ SE O PADĚLEK, PŘI JEHOŽ VÝROBĚ NEBYLY POUŽITY ANI NAŠE BLANKETY RECEPTŮ, ANI NAŠE RAZÍTKO A PODPIS. Vzhledem ke zneužití našich osobních údajů jsme proto podali trestní oznámení na neznámého pachatele a situaci jsme nahlásili všem lékárnám v okolí a dotčeným úřadům. Požádali jsme také lékárníky, aby léčiva na recepty vystavené na jméno MVDr. Milan Richter vydali až po osobním ověření pravosti přímo na našem pracovišti. 

Informace podle zákona:

Jakožto správce osobních údajů tímto informujeme, že v souladu s povinnou evidencí nezbytných údajů archivujeme a nakládáme s osobními údaji klientů a pacientů, a to výhradně za účelem ochrany a péče o zdraví zvířete a majitele. 

Orgánem pro řešení mimosoudních sporů je Komora veterinárních lékařů a Česká obchodní inspekce.

Ceník - ceny jsou smluvní, odvíjejí se od velkobchodního ceníku dodavatele (převážně Samohýl a.s.) zpravidla poníženého o vyjednané slevy, a skládají se z ceny za veterinární výkon, za spotřebovaná léčiva a krmiva s marží obvykle kolem 15-20% z katalogové nákupní ceny, spotřební materiál provozní (svícení, topení, úklid, daňová účetní, zohlednění daňového zatížení ...), spotřební materiál ordinační (stříkačky, desinfekce, operační materiál ...), amortizace přístrojového vybavení, a státem požadované platby (zejména daň z přidané hodnoty). Ceny za nákladnější výkony obvykle konzultujeme předem. Platba je možná hotovně i platební kartou, doklad za provedená ošetření a vyšetření, včetně platby za nákup léčiv a krmiv se vždy ukládá v kartě pacienta, kde se i archivuje. Tento doklad rádi na požádání vytiskneme v papírové, nebo zašleme v elektronické podobě.