Parkování

Pro klienty je vytvořeno a nyní již opět přístupné parkoviště před vstupem do ordinace (pod vznikajícím parkovištěm pro nový supermarket). Parkovat můžete také v zálivech na Bezručově ulici a na parkovišti u šroubáren (pod ordinací) na místech, která nejsou vyhrazena pro zákazníky firmy Vrabec - spojovací materiál. Pokud jdete současně na ošetření na naše pracoviště a na nákup do prodejny spojovacího materiálu, můžete využít celé parkoviště u šroubáren. 

ZPĚT