Co nabízíme

Péče o psy a kočky

- naše hlavní pole působnosti - už víc jak 25 let se věnujeme péči o psy a kočky, zejména v oblastech:

- interní péče - hlavní náplní je diagnostika a terapie nejčastějších chorob - infekcí, hormonálních poruch, gynekologických obtíží, porodnictví a další ...

- chirurgická péče - břišní operace (trávicí, močopohlavní, onkologické), odstranění tumorů, kožní plastiky a další ...

- stomatologická péče - sanace parondontu a odstranění zubního kamene, extrakce poškožených zubů, stomatochirurgie a další ...

- traumatologická péče - řešení úrazů, poranění a nejběžnějších otrav

- zobrazovací vyšetření - digitální rentgen, doplerovský ultrazvuk, mikroskop, krevní analyzátory a další přístroje nám denně slouží k stanovení diagnózy.

- odborné poradenství - výživa, obezitologie, porodnictví a neonatologie - péče o narozená mláďata, geriatrická péče o staré a přestárlé a další ...

- preventivní programy - vakcinační a antiparazitární péče je nedílnou součástí ochrany osob žijících v kontaktu s mazlíčky. 

- poruchy chování - přestože nemáme tolik času věnovat se této velmi rozšířené problematice tak, jak by si zaloužila, snažíme se alespoň v nejčastějších a nejpalčivějších situacích majitelům poskytnout vodítko a odborný etologicko psychologický pohled na problémovou situaci, ve které se jeho mazlíček může nacházet. Často je však velkou bariérou ve snaze o úspěšné řešení psychosociálních a etologických obtíží neochota majitele vidět situaci takovou, jaká skutečně je. 

Péče o hlodavce

- přestože máme s péčí o hlodavce poměrně bohaté zkušenosti, nepatří tato početná skupina mazlíčků mezi časté případy řešené na našem pracovišti. Vzhledem k velikosti pacientů a z toho vyplývajících omezených možností diagnostiky je obvyklý klinický a terapeutický přístup - to znamená řešíme to, co na pacientovi vidíme, slyšíme a nahmatáme. 

Co nenabízíme

Nedržíme nepřetržitou pohotovost - v jednom lékaři už nyní pracujeme víc, než by pracovali humání lékaři, pokud by přistoupili na novelu zákona s přesčasy 850 hodin za rok. Za rok odpracujeme v jednom lékaři po odečtení 4 týdnů dovolené (kterou si jako OSVČ musíme zaplatit sami) víc než 2500 hodin, což dělá cca 800 hodin oproti zamětnanci na hlavní pracovní poměr. To je zhruba 100 osmihodinových směn za rok navíc nad hlavní pracovní poměr. Proto nemůžeme a ani nechceme ničit naše zdraví ještě víc než už nyní tím, že budeme nepřetržitě k dispozici. 

Neposkytujeme péči o exotická zvířata a ptáky - nepovažujeme se za specialisty na tyto druhy, proto je ošetřujeme pouze v základní péči nebo v akutním ohrožení života. Ostatní stavy vždy doporučujeme na specializované pracoviště.

Neprovádíme ortopedické a vysocespecializované výkony - na to je i podle předpisů vždy potřeba specialista, který nikde v blízkém okolí nepůsobí. Proto obvykle spolupracujeme s velkými klinikami, které specilisty disponují.