Preventivní vakcinace u koček

Preventivní programy jsou obecně pro pacienty velmi důležité. Za relativně malých nákladů je možné kočičky chránit před potencionálně smrtícími nákazami, některé které mohou být přenosné i na člověka. Jedná se o několik minut jednou ročně nebo i méně, které mohou zabránit několika měsícům léčení často s trvalými následky. 

Při preventivním očkování nejde pouze o 'tu včeličku' do kožíšku, kterou pacienti tolik nemají rádi. Naprosto zásadní je klinické vyšetření, které této injekci předchází. Často při něm dokážeme odhalit skryté poruchy a choroby dříve, než pacienta nepřiměřeně ohrozí na zdraví. Proto neprovádíme takzvaná hromadná očkování, byť jsme o ně byli žádáni starosty okolních obcí, jelikož při tomto způsobu vakcinace nemůžeme zaručit dostatečně kvalitní vyšetření a následnou péči. 

Při očkování vyšetřujeme zejména:

 • výživný stav a postojové reakce - dokážou nám odhalit poruchy příjmu potravy, případně některé neurologické potíže
 • vědomí a mentalitu
 • vyšetřením triasu - tj. srdeční tep, dechovou frekvenci a tělestou teplotu - posuzujeme celkový zdravotní stav
 • stav kůže a srsti
 • zdravé sliznice tělesných otvorů
 • stav chrupu a dásní
 • poslechovým vyšetřením stav oběhového a dýchacího systému - lidově stav srdce a plic
 • pohmatem stav mízního systému, symetrii osvalení, kostry a orgánů dutiny břišní

Už při úvodním povídání si a společenských obvyklostech zpravidla pacienta pozorujeme a snažíme se odhalit jakékoliv odchylky od normálního stavu. 

Vakcinační programy koček na našem pracovišti.

Používáme prakticky výhradně moderní vakcíny s prodlouženou dobou účinnosti - viz. níže. Vzhledem ke kompletnímu schematu nám nejlépe vyhovují vakcíny Purevax a Versifel

Core vakcinace

 • Vzteklina - není na rozdíl od psa u kočky povinným očkováním. Vzteklina se u nás již několik let (od roku 2002) nevyskytuje, přesto je tlumení této nebezpečné nákazy přenosné a vždy smrtelné pro neočkovaného člověka rozumné a povinné. V zákoně sice kočka jako povinné zvíře vyjmenovaná není, ale nakazitelná je stejně jako pes a při poranění člověka je potvrzení o vyšetření a očkování humánním lékařem obvykle vyžadováno. U koček chovaných výhradně doma považujeme vakcinaci proti vzteklině za zbytečnou a je vždy na domluvě s očetřujícím lékařem, jestli se spokojí s prohlášením klienta o nemožnosti kontaktu kočky s vnějším prostředím a prohlídkou u nás. Očkuje se po roční revakcinaci podobně jako u psů jednou za 3 roky
 • Panleukopenie - doporučené přeočkování jednou za 3 roky - nevyrábí se ale samostatně
 • Herpesviróza - doporučené přeočkování jednou za rok
 • Caliciviróza - doporučené přeočkování jednou za rok

Doporučená vakcinace - Core + následující

 • Chlamydióza - doporučené očkování u mladých a chovatelsky cenných koček, zejména při kontaktu s ohroženými kategoriemi lidí (malé děti)
 • Leukémie virová - vždy musí předcházet test na (ne)přítomnost protilátek u pacienta, jde o poměrně drahé očkování
 • Borelióza - u koček se obvykle neprovádí - v našem regionu vysoce aktuální choroba s velkým záchytem u celé populace klíšťat. Díky masivní osvětě a proočkovanosti psů přes 50% (mezi 50-70%) u našich pacientů jsme snížili záchyt boreliózy na 5-6 případů ročně, vždy u neočkovaných zvířat. Očkuje se poprvé zásadně před nástupem nové sezóny klíšťat na konci zimy, případně po testu protilátek provedeném minimálně 4-6 týdnů po posledním přisátém klíštěti.
 • Tetanus - u koček se neprovádí. Indikované zejména u mladých zvířat před výměnou chrupu a psů v prostředí s výskytem trusu koní a dalších velkých hospodářských zvířat, případně pracujících v silně znečištěném prostředí - např. záchranáři nebo služební psi. U koček se tato vakcinace obvykle neprování pro minimální výskyt

Individuální nebo sporné vakcinace

 • Plísňové choroby - zejména mikrosporóza a trichofytóza - preventivní vakcinace se kvůli minimální ochraně prakticky neprovádí, naopak při onemocnění s prokázaným původcem slouží jako účinná součást terapie.  

Neipoužívanější vakcinační schema na našem pracovišti je:

 • Doma chované kočky - Versifel CVR (panleukopenie, caliciviróza a herpesviróza) od 9-10 týdne 2 dávky po 3-4 týdnech, následně jednou za rok revakcinace s pokračovnám aa 1 až 3 roky
 • Venkovní kočky - úvod stejný jako u domácích koček, s vakcinací proti vzteklině Rabisin s revakcinací po roce a následně každoročně 
 • Kočky ve větších chovech, případně při riziku nákazy člověka - Purevax RCPCH (jako CVR + chlamydióza) aa 3 týdny a následná revakcinace po roce
 • Pokud pacient vakcinaci snáší hůře, doporučujeme vakcinaci aplikovat samostatně bez vztekliny. Ta není pro kočky povinná, je vhodná při kontaktu s vnějším prostředím a rizikem poranění člověka
 • Vzteklina je obvykle s tříletou účinností - u vztekliny v případě euro pet pasů nesmí být vzteklina propadlá!!!
 • Pozor na používání tzv. adjuvantních vakcín u koče - tj. vakcín které se neředí a jsou připraveny rovnou k použítí - je zde podezření vzniku zhoubného nádoru maligního fibrosarkomu. Na našem pracovišti adjuvantní vakcíny proti většině chorob nepoužíváme. Výjimku tvoří leukémie a vzteklina, u kterých je vzhledem k nedostupnosti finančně únosné verze nutno použít adjuvantní vakcínu, která se ale vzhledem k malé četnosti aplikací dá považovat za téměř bezpečnou. Toto riziko se u psů nevyskytuje

Preventivní odčervovací programy

Zamezení přemnožení parazitů zejména oblých a plochých červů - omezuje rizika zdravotních potíží u psů a koček. Jako mnohem důležitější přínos ale vidíme ochranu lidí v kontaktu s potencionálními přenašeči - nakaženými psi a kočkami. Zejména malé děti jsou ohroženou skupinou nákazy parazity, zejména kvůli nedokonalému imunitnímu systému a nerozvinutým hygienickým návykům. 

Nejčastější parazitóza kočky - škravčitost neboli toxokaróza, je mnohem nebezpečnější svým výskytem i možnými projevy než vzácné nákazy například tasemnicí liščí nebo motolicí jaterní, které jsou vděčným tématem některých médií. Promořenost populace škrkavkami se pohybuje do deseti procent, riziko nákazy a vzniku mimostřevních cystických forem je tam mnohonásobně vyšší. Nezanedbatelnou skupinu pak tvoří tasemnice. 

Odčervovací programy

Preventivní podání tablety jednou za 1-3 měsíce dle rizik - z definice prevence nejde o prevenci vůči psům, ale vůči lidem - pokud očekávám výskyt parazita v trávicím traktu, nejednalo by se vůči kočce o prevenci, ale o léčbu. Jde o prevenci před nákazou majitele psa a kočky. V kotěcím věku do tří měsíců se doporučuje kvůli zvýšeném riziku nákazy plodů od matky odčervovat jednou za 2-3 týdny, následně jednou za měsíc do půl roku a pak dle expozice s vnějším prostředím každé 2-6 měsíců. Preparáty je vhodné střídat kvůli snížení rizika rozvoje resistence (odolnosti) parazitů k léčivu

Odběr trusu na koprologické vyšetření - obvykle v intervali jednou za 1-2 měsíce. Trus o velikosti vlašského ořechu ze tří po sobě jdoucích kálení (dnů) v jedné nádobce odešleme do laboratoře a odčervíme pouze v případě pozitivního nálezu vajíček parazitů nebo jejich dospělých či vývojových forem. Jde o nespolehlivou metodu kvůli nespolehlivosti koprologického vyšetření při výskytu tasemnic.